Dalatrafiks tillgänglighetsråd

SRF Dalarna är representerade i Dalatrafiks Tillgänglighetsråd där frågor om kollektivtrafik och färdtjänst lyfts.

Rådet sammanträder två gånger per termin.