Funktionshinderrådet i Dalarna - FRID

På länsnivå är distriktet, SRF Dalarna, representerade i Funktionshinderrådet i Dalarna – FRID.

Där lyfter funktionshinderrörelsen landstingsrelaterade frågor som berör organisationerna och deras medlemmar. Rådets SRF-representanter utses av distriktets representantskapsmöte.

Rådet sammanträder två gånger per termin, samt har två ordförandeträffar per år.