Det här gör vi

Synskadades Riksförbund Göteborg arbetar för att personer med synnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv - ett liv utan begränsningar. Det gör vi bland annat genom individuellt stöd och genom att skapa en gemenskap för alla våra medlemmar.

Det finns verksamhet riktad till alla åldrar och intressen. Vi anordnar allt från korta aktiviteter på 2 timmar till resor på 5 dagar.

 1. Kurser

  Översikt kurser hösten 2023

 2. Intressepolitiskt påverkansarbete

 3. Ögonblicket

 4. Aktivitetspott

 5. Syntolkning

 6. Utvärdera

 7. Du kan bidra!

 8. ÖgonCasten; Vår egen Podcast

  Vi på SRF Göteborg ger sedan våren 2022 ut en egen podcast. 

 9. Insändare december 2022

  Lucia bränner de som diskriminerar