Aktivitetspott

En pott för fler aktiviteter.

I denna artikel finns information om hur ”potten” är tänkt att fungera. Texten är förenklad och om man vill läsa om potten i sin helhet rekommenderar vi att man läser riktlinjerna som finns här på hemsidan och på kansliet.

Vad är meningen med potten?
Meningen är att fler medlemmars idéer ska kunna förverkligas.  Det finns i och med potten en möjlighet att bestämma mer över aktivitetsutbudet samt att skapa aktiviteter med kort varsel.

Kommer SRF Göteborg planera några aktiviteter?
Styrelsen, fritid-kulturgruppen, festkommittén och tillfälliga grupper av medlemmar tillsammans med kansliet, kommer fortfarande att planera majoriteten av våra aktiviteter. Potten ger därutöver en extra möjlighet att förverkliga ännu fler idéer.

Det finns två kategorier inom potten, vilka är de?
Kategori 1 innebär att du som medlem ringer eller mailar ett förslag på en aktivitet. Här kan du beviljas en syntolk eller person som kan ledsaga på aktiviteten. Kravet är att ni är minst fyra synskadade medlemmar. Ni står för aktivitetskostnaderna och SRF
Göteborg för ledsagaren/syntolken och dess kostnader.

Kategori 2 innebär att du som medlem kan ansöka om pengar för att förverkliga en idé till en aktivitet. Du måste då göra en lite mer formell ansökan. Kansliet kan hjälpa till med instruktioner och tips om hur du kan fylla i ansökan.

Du kan då som ansvarig och arrangör (gärna tillsammans med andra), beviljas pengar för att täcka både ledsagning, syntolk, kost, logi, biljetter eller liknande beroende på aktivitet. Om och hur mycket pengar som kan beviljas, beslutas av SRF Göteborgs arbetsutskott.

KATEGORI 1

Vad krävs?
Man ska
 * Vara minst fyra synskadade medlemmar
 * Ringa ett telefonsamtal eller maila till kansliet.
 * Man behöver inte använda någon blankett.

Vad får man?
En syntolk eller person med ledsagaransvar. Du kan få med dig fler personer som kan ledsaga om ni är många.

Vilket arvode får syntolken/personen som ledsagar?
SRF:s policy gäller.

Kan en stödjande medlem eller bekant vara personen som ledsagar?
Ja, en stödjande medlem kan ledsaga.

Kan man som deltagare få entréavgift, guidning och reseersättning om man använder kategori 1?
Nej, SRF Göteborg står enbart för ledsagarens kostnader. Varje deltagare betalar för sig.

När måste man ansöka om en kategori 1 aktivitet?
Det är bra om man hör av sig så tidigt som möjligt för att få hjälp med att få tag på en syntolk eller ledsagare.

Kansliet räknar med att kunna hjälpa till om det är minst en arbetsvecka kvar, men ju förr desto bättre för lyckat resultat.

KATEGORI 2

Vad krävs?
 Man ska
 * Planera
 * Budgetera
 * Ansöka till Arbetsutskottet (Genom att fylla i en blankett)
 * Genomföra
 * Utvärdera

Hur mycket medel får man?
Det beror på aktivitetens storlek och antal deltagare. Arbetsutskottet beslutar om summan. Summan ska fördelas på exempelvis inträden, reskostnader, övernattning mm

Om en stödjande medlem eller bekant är ledsagare, vilken ersättning får personen då?
Ledsagararvoden följer SRF:s ledsagarpolicy. Det gäller även för stödjande medlemmar eller bekanta som är ledsagare.

Hur gör man för att ansöka?
Man fyller i ansökningsblanketten. Blanketten finns på kansliet eller på hemsidan. Man kan också få hjälp med att fylla i blanketten om man förberett vad som ska stå under varje rubrik. Då bokar man in en tid på kansliet.

Var finns mer information och hela policydokumentet?
På SRF Göteborgs hemsida och på kansliet.

 

  1. Ansökningsformulär

  2. Riktlinjer för aktivitetspotten