Kongressen 2020 för SRF Göteborgs medlemmar

Synskadades Riksförbunds styrelse har kallat till SRF:s 14:e ordinarie kongress som ska genomföras på Scandic Crown, Polhemsplatsen 3 i Göteborg den 22-25 oktober. SRF:s alla distrikt i landet och Branschföreningarna kommer att ha ombud på plats som tillsammans fattar organisationens viktiga beslut inför de tre kommande åren.

SRF Göteborg är värd för kongressen och där igenom kan distriktets medlemmar delta som åhörare. För att så många medlemmar som möjligt ska få chansen att delta under kongressen, då åskådarplatserna är begränsade, är det viktigt att du meddelar vilket/vilka pass du vill delta under.

Pass 1: Torsdag 22 okt klockan 13.30-18.00
Kongressens öppnande, inledningsanföranden, mötesformalia, information om Synskadades stiftelser, Iris förvaltning samt stadgar och arvoden.

Pass 2: Fredag 23 okt klockan 8.30-12.00
Fortsättning stadgar och arvoden, nomineringstiden för bland annat förbundsstyrelsen löper ut, föredrag/seminarier, ögonvårdspriset delas ut samt fastställande av kandidatlista.

Pass 3: Fredag 23 okt klockan 13.30- ca 21.30
Medlemsutveckling, verksamhetsinriktning 2021-2023 samt val av förbundsordförande. Manifestation, Spårvagnssafari med kaffe, middag och underhållning (maten betalar man själv).

Pass 4: Lördag 24 okt 8.30-12.00
Fortsatt verksamhetsinriktning 2021-2023, val av 1:a och 2:a vice förbundsordförande, övriga motioner samt utdelning av Eva Björks minnespris.

Pass 5: Lördag 24 okt 13.30-17.30
Fortsatt övriga motioner, val av förbundsstyrelse, rapport och strategi för jämställdhet och likabehandling samt seminarier.

Pass 6: Söndag 25 okt 8.30-12.45
Val av verksamhetsrevisorer och valberedning, ekonomiska frågor, uttalanden samt avslutning.

Vi kommer att prioritera synskadade medlemmar och medlemmar som är vårdnadshavare till barn med synskada som ej fyllt 18 år i första hand.

Vill du som stödjande medlem vara delaktig förväntar vi oss att du kan ledsaga och vara oss behjälplig.

Nu har DU möjligheten att delta och få mer kunskap om organisationen.  Det här är Riksförbundets högsta beslutande organ som äger rum var tredje år. Så passa på nu när kongressen äger rum i Göteborg!

Anmäl dig senast 30 september till kansliet på telefon 031-727 22 38 eller till anmalan@srfgoteborg.se. Deltagarantalet är begränsat.  Först till kvarn gäller.