Kvällsträff för synskadade föräldrar.

Aktiviteten har passerats

När: Onsdag 11 september kl. 17.30 – 19.00

Var: Dalheimers hus; stora studierummet

Pris: Kostnadsfri, vi bjuder på fika.

Ansvarig: Anders Ziethén, Medlemsombudsman

Syftet med denna träff är att skapa ett forum för diskussion och erfarenhetsutbyte mellan synskadade föräldrar. Målsättningen är att detta kan bli en grupp som fortsätter träffas och stöttar varandra i föräldraskapet framöver. Vi hoppas att detta blir en möjlighet för er att lyfta upp olika situationer som ni möter i er vardag. Till exempel hur det fungerar på förskolan eller skolan, vad ni stöter på för utmaningar i samhället eller vad det finns för stöd att få som kan hjälpa andra i gruppen.

Vid anmälan är ni välkomna att lämna frågor eller samtalsämnen som ni tycker bör lyftas under träffen. Anmäl er senast 9 september till kansliet på telefon 031-727 22 38 eller till anmalan@srfgoteborg.se.