Armband som är gjorda i smyckekursen

Studier och kurser

Översikt kurser våren 2020

Måndagar:
Vardagstips för synskadade 10.30-12.00
Väv 11.00-13.30
Engelska 13.15-14.45
Språkcafé 17.00-18.30
Läsa, lyssna – Lätt svenska 17.00-19.30
Smycketillverkning 17.00-19.30

Tisdagar:
 
Livet förr o nu 12.00-13.45
Väv 12.30-15.00
iPhone/iPad 13.00-14.30
Musiklyssning 15.00-16.30
Mat & Bak med Lina 16.00-19.00
Punktskrift 17.00-19.30
Gitarr 17.30-19.00

Onsdagar: 
Litteratur 12.00-13.45
Välfärdsteknik för äldre (fortsättning) 14.00-16.15
Samtalsgrupp 14.00-16.15
Alla kan sjunga 17.00-18.30
Läs & Res 17.00-19.15
Workshops 17.00-18.30

Torsdagar:
Tennslöjd 10.00-12.30
Torsdagsklubben 11.00-13.00
Väv 12.30-15.00
Målning 13.00-15.15
Mat & Bak med Lina 16.00-19.00

Första bilden högst upp är armband som har tillverkats på smyckekursen. Andra bilden visar händer som arbetar med en vävstol. På den tredje bilden arbetar två händer med tennsmide.

  1. Kurskatalog vt 2020

    Vi erbjuder ett rikt kursutbud våren 2020.