Utvärdera

Hjälp oss att göra vår verksamhet bättre.

Utvärdera våra aktiviteter och kurser via mail: utvardera@srfgoteborg.se, eller telefon: 0723-32 04 67 (telefonsvar). Alla synpunkter är välkomna och kan förbättra oss inför framtiden!

Det går även bra att skriva ut utvärderingsmallen och lämna eller skicka in den till kansliet.