SRF Göteborgs styrelse

Styrelse

Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter och två ersättare.

Alireza Ghanbar Alipour, Ordförande

Mona Nilsson, Första vice ordförande

Maria Wilhelmsson, Andra vice sekreterare

Thomas Krantz, Ekonomisk ansvarig

State Lycke, Ledamot

Madeleine Linder, Ledamot

Elin Forsgren, Ledamot

Emma Blomgren, 1:a ersättare

Peter Jagers, 2:a ersättare

 

Granskare:

Inger Sundström, har ingen e-postadress

Leif Fransson

Kjell Emanuelsson