Stiftelser & fonder

Genom nedanstående fonder kan du - om du har en synnedsättning - söka pengar för resor, kulturell verksamhet, utbildning med mera.

- Bostäder åt blinda
- SRF Göteborgs Understödstiftelse
Sista ansökningsdatum är 30 april och 31 oktober.

- Kärrmans Minnesfond
Sista ansökningsdag är 31 januari och 31 augusti.

Blanketter finns digitalt på respektive undersida (länkarna längst ner eller till vänster) och fysiskt på kansliet, Masthuggsterrassen 4, 413 18 Göteborg.

Om ansökan

Efter att du skickat din ansökan tas den emot av ansvarig tjänsteperson

Beslutet kommer per post till adressen du har skrivit på ansökningsblanketten oavsett om du beviljas bidrag eller ej.

Ofullständiga ansökningar eller innehållande felaktiga uppgifter, kommer inte att behandlas utan skickas tillbaka på angiven adress.

Frågor

Har du frågor, ring till 072 332 01 03 eller mejla till emira.k@srf.nu 

Frågor om stiftelsemöte eller styrelsens beslut besvaras inte på telefon.

Hur vi hanterar dina uppgifter

  1. Bostäder åt blinda

  2. SRF Göteborgs Understödstiftelse

  3. Gretas och Åke Kärrmans Minnesfond

  4. Önskebrunnen

  5. Blinda Barns Fond