Stiftelser och fonder

Genom nedanstående fonder kan du - om du har en synskada - söka pengar för resor, kulturell verksamhet, utbildning med mera.

Bostäder åt blinda

De Blindas Förenings Understödsstiftelse Göteborg

SRF Göteborgs Understödstiftelse

Sista ansökningsdatum är 30 april och 31 oktober

Blanketter finns på vår hemsida och i medlemsrummet på kansliet

Ofullständiga ansökningar eller innehållande felaktiga uppgifter, kommer inte att behandlas.

Beslutet kommer per post till adressen du har skrivit på ansökningsblanketten.

Frågor om stiftelsemöte eller styrelsens beslut besvaras inte på telefon.

Hittar du inte information om stiftelser och bidrag, RING till 072 332 01 03

 

Kärrmans Minnesfond

Sista ansökningsdag är 31 januari och 31 augusti.

 

Hur vi hanterar dina uppgifter

  1. Bostäder åt blinda

  2. De Blindas Förenings Understödsstiftelse Göteborg

  3. SRF Göteborgs Understödstiftelse

  4. Gretas och Åke Kärrmans Minnesfond