Frågor vi driver

Skrivelse skickad till Regionen

Synskadades Riksförbund Halland

Till Regionen

Vi, Synskadades Riksförbund, SRF Halland, känner oss oroade över att Region Halland inte återbesätter tjänsten på Dako. Idag förväntas alla människor både skaffa sig information men också kunna kommunicera via datorn. De privata och offentliga webbplatserna är ofta den enda vägen att ta del av information. Människor kommunicerar via e-post, sköter sin ekonomi och alla sina bankärenden, deklarerar, lånar böcker och bokar resor. För synskadade precis som för alla andra är det också ekonomiskt fördelaktigt att handla via nätet. När mina vårdkontakter blir tillgängliga, kommer man även att kunna sköta sina kontakter med sjukvården denna väg.

Som gravt synskadad person måste man lära sig både använda nätet samt sina anpassningar och för detta behöver man bra utbildning men också tillgång till bra och snabb datorsupport. Det finns många webbsidor med egen datorsupport men för de av oss med en grav synskada och beroende av anpassningar behövs en specialistsupport med kunskap om datoranpassningar för synskadade.

Idag när krav ställs på att fler ska kunna klara att yrkesarbete, anser vi inte att neddragningar på rehabilitering och support är en genomtänkt strategi.

Vi, Synskadades Riksförbund, SRF Halland uppmanar därför ansvariga politiker och tjänstemän att tänka om. Satsa på rehabilitering och support för synskadade. Samhället tjänar på att så många som möjligt klarar vardagen och ett yrkesliv mera självständigt.