Bli medlem

SRF Jönköpings län arbetar ständigt med att förbättra de synskadades situation i samhället. Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation och vi välkomnar dig som är synskadad eller seende.

Som synskadad medlem får du möjlighet att göra din röst hörd och har möjlighet att utöva din rösträtt. Vi behöver fler som vill engagera sig!

Vad innebär det att vara medlem i SRF Jönköpings län?

Som medlem får du:

 • Delta i arrangemang såsom receptbyte, studiecirklar, syntolkad filmvisning och medlemsfester.
 • Subventionerade biljetter på resor, teater, idrottsevenemang mm
 • Bidra med egna tankar och förslag till förbättringar
 • 10% rabatt på Iris hjälpmedel
 • Gratis prenumeration på tidningen Perspektiv, (tal, svartskrift eller punkt)
 • Gratis juridisk rådgivning

Kom igång!

Kontakta SRF Jönköpings läns distrikt: 036-167759

Kontakta din närmaste förening

Fyll i en ansökan på webben:

Jag vill bli medlem!

Ladda ner ansökan:

Medlemsansökan

Vilka frågor bedriver SRF Jönköpings län?

 • Färdtjänst och ledsagning
 • Tillgänglighet: att kunna ta del av samhällsinformation
 • Tekniska hjälpmedel
 • Rehabilitering och habilitering
 • Likvärdig möjlighet till arbete
 • Att synskadade barn får en bra skolgång

Mer om medlemskap:

Olika typer av medlemskap

Detta får du som medlem