Kontakt

Postadress

Ekhagsringen 17
554 56 Jönköping

  • Plusgiro: 77069-3
  • Plusgiro Medlem: 90 04 33 -4

SRF Jönköpings läns Styrelse 2020

Karl-Erik Persson, ordförandeLinus Forsberg, ledamot
Anita Svenningsson, sekreterare och arbetsledare
Paulina Lallerman, ledamot
Dennis Ernst, vice ordförande
Kaj Skogsfors, ledamot
Parimah Nassiri, vice sekreterare

Hör av dig till vårt kansli om du vill ha kontaktuppgifter till ledamöterna i styrelsen.

Personal

Julia Lindahl ombudsman/verksamhetsutvecklare: 036-2991015 eller 0721413953.

Lars Wahlström kanslist: 036-167759