Kontakt

Postadress

Ekhagsringen 17
554 56 Jönköping

  • Plusgiro: 77069-3
  • Plusgiro Medlem: 90 04 33 -4

SRF Jönköpings läns Styrelse 2022

Karl-Erik Persson, ordförande

Anita Svenningsson, sekreterare och arbetsledare

Kaj Skogsfors, vice ordförande

Parimah Attarian, vice sekreterare

Paulina Lallerman, ledamot

Dennis Ernst, Ledamot

Mathias Flodin, ledamot

Johnny Åstrand, ersättare

Hör av dig till vårt kansli om du vill ha kontaktuppgifter till ledamöterna i styrelsen.

Personal

Julia Lindahl ombudsman/verksamhetsutvecklare: 036-2991015 eller 0721413953.

Lars Wahlström kanslist: 036-167759