Det här gör vi

Synskadades Riksförbund i Örebro län är förbundet som står upp för att personer med synnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv. Det gör vi genom att företräda personer med synnedsättning i politiken, bistå med individuellt stöd och skapa gemenskap

  1. Bil av en Blåsippa Syntolkad Bio

  2. Bild på en röd ros Syntolkad Teater

  3. Bild på en påsklilja Öppet Hus

  4. Bild på näckros NYA Gruppen

  5. Bild på en vit blomma Torsdagsgruppen

  6. Bild på en vitsippa RP - GRUPPEN I ÖREBRO LÄN

  7. SRF brukarråd i örebro län SRF Brukarråd i Örebro län

  8. Synskadades stiftelse i örebro län Stiftelsen i Örebro län