Om SRF Örebro

Synskadades Riksförbund Örebro län är distriktsorganisation inom Synskadades Riksförbund. Vårt förbund är en partipolitiskt obunden organisation vars uppgift är att stödja och erbjuda hjälp till synskadade personer samt de lokalföreningar som finns inom vårt län.

Vi kan också vara en länk till att få kontakt med Synskadades Riksförbunds huvudhontor i Enskede när det gäller centrala frågor.

Inom vårt län finns fyra lokalföreningar 
SRF Bergslagen
SRF Karlskoga-Degerfors
SRF Sydnärke och
SRF Örebro kommun.

Du är välkommen att ringa eller besöka vårt kansli om du har något du undrar över eller vill ha råd i någon angelägenhet. Se under kontakt för telefonnummer och e-post adress.

Kontakta kansliet även när det är något du saknar på vår hemsida så kanske det kan åtgärdas.

Hemsidan är väl anpassad för att fungera bra ihop med förstoringsprogram och skärmläsare för synskadade

 1. Organisation

 2. SRF Örebro läns historia

 3. Styrelse

 4. GDPR

 5. Att vara medlem i SRF

 6. Bli medlem i SRF

 7. Stöd oss

 8. Vad är syntolkning Vad är syntolkning?

 9. Lokalförening SRF Bergslagen

 10. Lokalförening SRF Karlskoga Degerfors

 11. Lokalförening SRF Sydnärke

 12. Lokalförening SRF Örebro kommun