Lokalförening SRF Karlskoga Degerfors

Föreningen för dig som är synskadad och bor i kommunerna
Karlskoga och Degerfors.  Även stödjande medlemmar är välkomna.
Föreningen har medlemsmöten cirka 1-2  gånger  i månaden med olika innehåll.
såsom medlemsmöten, studiecirklar, musik-café, bingo, Syntolkad teater m.m.

 Medlemsavgift är idag 175 kronor per år
Andra gåvor mottages med tacksamhets och kan sättas in på
föreningens bankgiro med nummer 5046-5608.

Ordförande och kontaktperson för SRF Karlskoga Degerfors är Kristina Johansson. 
Kontaktinformation till föreningen och Kristina Johansson hittar du här>>