Lokalförening SRF Örebro kommun

Föreningen för dig som är synskadad och bor i Örebro kommun. Föreningen har medlemsmöten cirka en gång i månaden med olika innehåll och NYA Gruppen har aktiviteter varannan onsdag.

Medlemsavgift är idag 200 kronor. Andra gåvor mottages med tacksamhet och kan sättas in på föreningens plusgiro med nummer 9 15 79-3.

Ordförande och kontaktperson för SRF Örebro kommun är Sandra Johansson. 
Kontaktinformation till föreningen och Sandra Johansson hittar du här>>