Organisation

Organisation

Synskadades Riksförbund är en ideell intresseorganisation av synskadade. Vi arbetar i tre plan, i lokalföreningar, i distrikt och som riksförbund. Synskadades Riksförbund bedriver ett aktivt internationellt samarbete i Norden, Europa och globalt

Lokalföreningar

Synskadades Riksförbund har ett antal lokalföreningar i hela Sverige. Varje förening täcker en eller flera kommuner. Det är föreningarna som arrangerar vår verksamhet. Varje förening leds av en styrelse.

Distrikt

Synskadades Riksförbund har tjugofyra distrikt. Distriktens uppgift är framför allt stödja lokalföreningarna. Det har även till uppgift att arbeta med kvalitetsutveckling och att samordna verksamheten bland föreningarna inom distriktet. Varje distrikt leds av en styrelse.

Riksförbundet

Riksförbundet har till uppgift att leda och samordna Synskadades Riksförbunds verksamhet. Riksförbundet genomför ett omfattande kvalitetsarbete i syfte att uppnå ständiga förbättringar.
Riksförbundet svarar även för omvärldsbevakning och för centrala kontakter med branschföreningar samt med andra aktörer, främst inom det politiska fältet. Riksförbundets kansli ligger i Stockholm, där arbetet leds av en förbundsstyrelse.

Förbundsstyrelse och kongress

Förbundsstyrelsen beslutar om de övergripande riktlinjerna för Synskadades Riksförbunds verksamhet. Förbundsstyrelsen utses av förbundskongress, Synskadades Riksförbunds högsta beslutande organ som samlas vart tredje år. Ombuden på stämman utses av branschföreningar och distrikt.

Valberedningen

Valberedningen förbereder kandidater till alla valbara platser i förbundsstyrelsen.

Branschföreningar

Vi har elva branschföreningar.
Föreningar med synskadeinriktning kan bli branschföreningar i Synskadades Riksförbund och har då samma ställning som ett distrikt.


Följande branschföreningar finns inom SRF

 • LHON Eye Society
 • Svenska RP-föreningen
 • Synskadade Konstnärers och Konsthantverkares Förening
 • Svenska Spielmeyer-Vogt-Föreningen
 • Synskadade Öst- och Centraleuropeer
 • Sveriges Synskadades Schackförbund
 • Synskadade Kurder i Sverige
 • Föreningen för synskadade afrikaner i Sverige
 • Aniridi Sverige
 • Arabisktalande synskadade i Sverige
 • Persisktalande synskadade i Sverige