Styrelse

Styrelse

Synskadades Riksförbund Örebro läns
distriktstyrelse 2021 - 2022


Ordförande

Ove Nilsson
Telefon: 076-058 67 74
E-post: ovenilsson0526@gmail.com

Vice ordförande
Dan Wakman
Telefon: 076-767 61 71
E-post: dan.wak70@gmail.com

Sekreterare
Anders Eng
Telefon:019-12 50 27
E-post: anders.eng53@outlook.com

Ledamot
Sandra Johansson
Telefon: 070-370 14 36
E-post: sandra.johansson@srforebro.se

Ledamot
David Lindeberg
070-693 94 51
E-post: lindberg240@gmail.com

Ledamot
Chivan Omar
Telefon: 076-173 52 52
E-post: chivan.omar@gmail.com

Ledamot
Mikael Näsström
Telefon: 070-565 03 98
E-post: audimicke@telia.com

Valberedning
Margareta Rydemalm (sammankallande)
070-665 66 89
E-post: m.rydemalm@hotmail.com

Kristina Johansson
E-post: kristina.jo@telia.com
070-660 69 81

Erik Johansson
E-post: erik_johansson_1@hotmail.com
070-317 57 16

 

  1. Styrelseprotokoll

  2. Årsmötesprotokoll

  3. Verksamhetsberättelse

  4. Stadgar