Synvinkeln

SYNvinkeln 2015

Här presenterar Synskadades Riksförbund Örebro län 2015 års
alla utgivna medlemsblad av SYNvinkeln.
Klicka på utgivnings månad så öppnas vald SYNvickeln i sin helhet.

Önskar man få SYNvinkeln på ett annat media kontakta kansliet på e-post srf.orebro.lan@telia.comeller telefon 019 – 673 21 06.

 

 1. Synvinkeln för januari 2015 SYNvinkeln Januari

 2. Synvinkeln för februari 2015 SYNvinkeln Februari

 3. Synvinkeln för mars 2015 SYNvinkeln Mars

 4. Synvinkeln för april 2015 SYNvinkeln April

 5. Synvinkeln för maj 2015 SYNvinkeln Maj

 6. Synvinkeln för juni 2015 SYNvinkeln Juni

 7. Synvinkeln för augusti 2015 SYNvinkeln Augusti

 8. Synvinkeln för september 2015 SYNvinkeln September

 9. Synvinkeln för oktober 2015 SYNvinkeln Oktober

 10. Synvinkeln för november 2015 SYNvinkeln November

 11. Synvinkeln för december 2015 SYNvinkeln December