1. Meny
  2. Synskadades Riksförbund
  3. Sök
Ledarhundarna Kalvin, en svart labbe. I mitten ligger Dixie, en gul labbe och längst ut till höger sitter Gibson också en svart labbe.

Om oss

En viktig del av SRF Skånes arbete är att ta tillvara synskadades intressen. Genom att påverka politiker och andra beslutsfattare, vill vi åstadkomma ett mer tillgängligt samhälle, där vi synskadade kan vara fullt delaktiga och leva på jämlika villkor med andra.

Ögon med olika utseende i ett upprepande mönster.

Tips & trix

Att leva med synnedsättning fungerar i mångt och mycket som vilket liv som helst. Men i bland behöver man lite tips och trix, så kallade life hacks. Sådana hittar du här.

Bilden visar en åker en solig sommardag

Sommarstängt

Vi på kansliet håller sommarstängt mellan 2 juli och 31 juli.

Under denna tid om man behöver hjälp akut så finns Maria Thorstensson tillgänglig på 070-897 17 85 eller på maria.thorstensson@srf.nu

Ha en trevlig sommar, för det ska vi!