Skrivarstuga

***INSTÄLLD***

Inbjudan

Skrivarstuga på distans 

 

Träna din förmåga att författa debattartiklar, insändare eller opinionsbildning genom Facebook och andra sociala medier. Uttryck dig på prosa, i dikter eller ljudupptagningar...

Rätt till färdtjänst är ett tema. Hur skulle ditt liv förändras om du inte längre erbjuds färdtjänst.

Men du kan även välja något annat kärt ämne.

 

Skrivarstugan startar med att vi träffas via Teams helgen den 27 – 28 november. Exakt tid avgörs inom grupperna, för att få korta introduktioner av gästföreläsarna. Därefter avgör var och en vilket ämne och vilken berättarteknik de vill arbeta med. Deltagarna väljer alltså att hamna i olika grupper.

 

Grupperna leds och inspireras av skrivpedagoger.

En viktig del i skrivarstugan är temat nyhetsvärdering och hur man får sin röst hörd och uppmärksammad i olika medier.

En debattredaktör / insändarredaktör lär gruppen att nå fram till opinionsbildare.

En skrivcoach ger tips på hur man uttrycker sig kreativt och engagerande.

 

Sista anmälningsdag är måndag den 15 november.

 

Vid anmälan ange namn, e-postadress och telefonnummer.

 

Aktivitetsansvarig, Jan-Olof Asp svarar på frågor på mobil 070 554 36 28 eller via mejl jan-olof.asp@outlook.com.

 

Anmälan sker till SRF Skåne på tel. 040-777 75 eller e-post srfskane@srfskane.se.

 

Bekräftelse, deltagarförteckning samt teamslänk skickas ut efter sista anmälningsdagen.

 

Varmt välkomna!

Arbetsgruppen för Kultur & Fritid