Är du intresserad av att jobba med punktskriftens befrämjande?

Här kommer en liten rapport från den kurs för punktskriftshandledare som jag var på den 21 - 23 oktober på Almåsa som hölls av SRF riks.

Vi var 19 entusiastiska punktskriftsläsare från hela landet som samlades på Almåsa för denna handledarutbildning dock var jag den enda som representerade Skåne distriktet.

Under utbildningen gick vi igenom hur man håller punktskriftsutbildning främst för vuxna nybörjare och i någon studiecirkelform. Vi utgick från det studiematerial Startpunkt som SRF tillsammans med Myndigheten För Tillgängliga Medier (MTM) tagit fram.

Något som jag tror vi är dåliga på att utnyttja är SRF Folkbildning som är behjälpliga med att anpassa utbildningsmaterial för kurser och studiecirklar som arrangeras av eller tillsammans med något studieförbund eller någon folkhögskola. t.ex. att ta fram taktila kartor till de ledarhundskurser som vi har i samarbete med olika folkhögskolor.

Sten Gustavsson före detta bibliotekarie på MTM och som har ett stort intresse och kunskap kring taktila läsesätt. Höll en helt fantastisk och inspirerande föreläsning om punktskriftens historia. Han hade även med sig gamla skrifter som vi fick läsa och känna på. Jag tyckte det var en mäktig och stark upplevelse att ha under fingrarna och läsa en text nästan 100 år gammal som någon annan synskadad punktskriftsläsare skrivit och läst för ett sekel sedan.

Något som även kom upp under kursen var behovet av kurser och aktiviteter för de som har gått vidare från nybörjarstadiet så som läsecirklar för att vidhålla läsandet och träna upp läshastigheten, Kurser i svensk och engelsk kortskrift och att skriva med reglett.

Jag tyckte det var en mycket inspirerande och lärorik kurs. Jag är gärna med att hålla någon form av punktskrifts kurser och aktiviteter i SRF Skånes regi men jag skulle gärna vilja höra mig för om idéer och tankar kring detta?

Hälsningar
Mikael Haraldsson