Medlemsregister

Information om det nya medlemsregistret PRISMA.

Infobrev nr 12 2020

Infobrev PRISMA, nytt medlems- och insamlingsregister

2020-09-24 

Hej alla,

Här kommer senaste information gällande PRISMA-projektet, där vi nu börjar knyta ihop säcken för att kunna lansera SRF:s nya medlems- och insamlingsregister i början av december. 

PROGRESS

Projektet löper på i god fart och enligt satt tidsplan. Tanken är att vi ska vara färdiga med all utveckling och anpassning under oktober månad. Sedan behövs lite tid för datamigrering, utbildning och driftsättningsaktiviteter under november månad. 

Just nu arbetar vi med ”prenumerationsfrågor” i projektet och här vill jag passa på att kasta ut en fråga till er som arbetar i våra olika föreningar ute i landet. Vi har bra koll på de nyhetsbrev och publikationer som ligger inlagda i SURFA, men undrar om någon av er hanterar andra publikationer utanför medlemsregistret? Vänligen återkom till mig med vändande mejl i så fall, så ser vi till att ta höjd även för dessa eventuella publikationer. (carina.larsson@srf.nu) 

UTBILDNING

Användarutbildning för distriktskanslister och ombudsmän kommer att äga rum i Teams och påbörjas under november månad. Den grundutbildning som planeras består av tre tillfällen före driftsättning och ett tillfälle efter driftsättning, med möjlighet till extrainsatta uppföljningstillfällen vid behov, men naturligtvis kommer utbildning och support att ges även fortlöpande efter lanseringen av det nya medlemsregistret. Vi återkommer med inbjudningar till berörda personer i början av oktober. 

I samband med detta vill jag även passa på att presentera en ny kollega här på Rikskansliet, Camilla Lindgren, som bland annat kommer att vara involverad i utbildningsinsatsen som görs. Camilla, som är anställd projektsamordnare & Superuser,  kommer till SRF med flera års erfarenhet av att supportera och utbilda användare i just Microsoft Dynamics, den plattform som PRISMA byggs i.

VIKTIGT DATUM: 30/9

Glöm inte att senast 30:e september skicka in blanketten gällande önskad behörighet till PRISMA.  Vi önskar även protokollsutdrag med underskrifter i samband med att blanketten skickas in. Dessa ska skickas till följande adress: kontaktuppgifter@srf.nu

FINT SAMARBETE

Sist men inte minst vill jag tacka alla de av er, som på olika sätt bidrar till att vi får ett så väl fungerande medlems & insamlingsregister som möjligt. Ni är alla en viktig pusselbit i detta arbete, även om alla inte arbetar aktivt i projektgruppen. Eftersom vi nu börjar knyta ihop säcken på allvar inför lansering så ber jag er att fortsatt prioritera eventuella frågor från projektgruppen. PRISMA kommer bli vårt gemensamma medlems- och insamlingsregister och vi gör detta tillsammans med er!

Önskar er alla en fin höstkväll!
//Carina 

Med vänlig hälsning
Carina Larsson
Synskadades Riksförbund
Sandsborgsvägen 52
122 88 Enskede
carina.larsson@srf.nu