Kassörsutbildning

Inbjudan

Som meddelades på årsmötet i april planerar distriktsstyrelsen en utbildning för lokalföreningarnas kassörer. Det har nu blivit dags att anmäla sig till denna utbildning som du som kassör absolut bör delta i. Utbildningen är även öppen för din lokalförenings ordförande. 

Vi träffas kl. 17.00 onsdagen den 18 september på SRF Skånes kansli, Norregatan 25 i Malmö. Vi bjuder på enklare förtäring och utbildningen beräknas avslutas kl. 20.30.

Kursledare är Per Arne Andersson och Anders Mårdell från distriktsstyrelsen. Under utbildningen kommer vi att gå igenom lagregler, möjliga system för bokföringen, krav på verifikationernas utseende och innehåll, arkivering samt en gemensam mall för upprättande av årsbokslut. 

Din anmälan gör du till SRF Skånes kansli på telefon 040-777 75 eller e-post srfskane@srfskane.se senast den 6 september. Tänk på att kansliet har semesterstängt från den 6 juli till och med den 4 augusti, men det går bra att anmäla sig via e-post under den tiden. 

Har du frågor kring utbildningen kan du kontakta Per Arne Andersson på telefon 072-055 35 65 eller e-post per.arne.andersson@srfskane.se

Mycket välkommen
SRF Skånes styrelse