Revisorsutbildning - INSTÄLLD

Aktiviteten har passerats

Inbjudan revisorsutbildning

Enligt beslut av SRF Skånes styrelse inbjuds du, i egenskap av revisor i en av SRF Skånes lokalföreningar, till en utbildningskväll. 

Vi träffas kl. 17.00 måndagen den 30 september på SRF Skånes kansli, Norregatan 25 i Malmö. Vi bjuder på enklare förtäring och utbildningen beräknas avslutas kl. 19.30.

Kursansvarig är SRF Skånes kassör, Anders Mårdell, som varit verksam som yrkesrevisor under mer än 40 år. Under utbildningen kommer vi att gå igenom obligatoriska granskningsmoment både vad avser föreningens räkenskaper samt styrelsens förvaltning. Vi kommer även att gå igenom revisionsberättelsens utformning. 

Din anmälan gör du till SRF Skånes kansli på telefon 040-777 75 eller srfskane@srfskane.se senast den 20 september. Kansliet har stängt från den 5 juli till och med den 4 augusti, men du kan ändå anmäla dig via e-post. 

Har du frågor kring utbildningen kan du kontakta Anders Mårdell på telefon 070-540 51 34 eller anders.mardell@srfskane.se.  

Mycket välkommen!