Distriktstyrelse

Ordförande

Maria Thorstensson, Bjärlöv
E-post: ordforande@srfskane.se

Vice ordförande

Hans Ohlin, Viken

Ekonomiskt ansvarig

Anders Mårdell, Eslöv

Övriga ledamöter

Karl-Otto Rosenqvist, Vejbystrand

Torbjörn Sjörén, Kristianstad

Gisela Caesar, Lund

Johnny Ekström, Ystad

 

Kontakt

Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen? Kontakta SRF Skåne så förmedlar vi kontakten. Glöm inte att berätta vilken ledamot det gäller om du skickar e-post. Vår adress är skane@srf.nu och telefonnumret är 040-777 75.