Distriktstyrelse

Ordförande

Maria Thorstensson, Bjärlöv
E-post: ordforande@srfskane.se

Vice ordförande

Hans Ohlin, Viken

Kassör

Anders Mårdell, Eslöv

Sekreterare

Per Arne Andersson, Malmö

Övriga ledamöter

Jan-Olof Asp, Helsingborg
Bo Lang, Åhus
Gisela Ceasar, Lund

Kontakt

Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen? Kontakta SRF Skåne så förmedlar vi kontakten. Glöm inte att berätta vilken ledamot det gäller om du skickar e-post. Vår adress är srfskane@srfskane.se och telefonnumret är 040-777 75.