Dokumentation

 1. Årsredovisning och revisionsberättelse 2019

  Filerna är i pdf-format och öppnas i ett nytt fönster

 2. Styrelseprotokoll

  Handlingarna är i Wordformat och öppnas i ett nytt fönster.

 3. Årsmöte och höstmöte

  OBS! OBS! OBS! Årsmötet hålls per telefon pga av den rådande Corona-krisen. Instruktioner till ombud och övriga som skall delta kommer …

 4. Förbundsstyrelseprotokoll

  Här kan man ladda ned förbundsstyrelsens protokoll som word-dokument

 5. Referat

  Olika referat från SRF Skånes aktiviteter.