Fonder

Skånes Blindförenings Understödsstiftelse samförvaltning
har bytt namn till Synskadades Stiftelse Skåne.

Blankett och text nedan är dock fortfarande inte uppdaterad. Så tills vidare använder vi den gamla blanketten. Det är fortfarande samma intyg som skall bifogas.

 

Skånes Blindförenings Understödsstiftelse är ett samlingsnamn på samtliga stiftelser som Synskadades Riksförbund Skåne har.

Styrelsen för Skånes Blindförenings Understödsstiftelse har möte fyra gånger per år. Ansökan måste vara inne senast 1 februari, 1 maj, 1 augusti eller 1 november.

Det är viktigt att alla handlingar såsom läkarintyg om din synskada och senaste självdeklaration skickas tillsammans med din ansökan. Nedan kan du ladda hem blanketter och få mer information om stiftelser och fonder.

Ifylld ansökningsblankett samt övriga handlingar skickas till:
Skånes Blindförenings Understödsstiftelse
Norregatan 25
211 27 Malmö

Läs här om Skånes Blindförenings Understödsstiftelse.

Övriga fonder för synskadade och information

Läs här om Stiftelsen för synskadade i f d Malmöhus län.

Ansökan om fondmedel ur Synskadades Stiftelse

Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade (KMA)

Information om fondmedel ur Synskadades Stiftelse och vissa andra stiftelser med liknande ändamål

Ansökan om bidrag från Syskonen Johan August Heinzes och blenda Ekmans stiftelse

Besked från Riksdag och Skatteverk

Läs här om nya skatteregler för stiftelser från 1 januari 2014

Nya skatteregler ideell sektor

Skatteverkets ställningstaganden

Svensk författningssamling