Om vår förening

Om vår förening

Vår förening, Synskadades Riksförbund Skåne, är en ideell förening. I sin uppbyggnad liknar den andra ideella föreningar. Läs här en allmän text om ideella föreningar.

För vår del gäller:

 • Vårt högsta beslutande organ, är årsmötet. Vi kallar ett femtital ombud, fördelade på våra lokalföreningar till årsmötet som normalt hålls i april månad. Läs här en allmän text om årsmötet.

 • Årsmötet väljer vår styrelse. Det sitter 7 personer i vår distriksstyrelse. Styrelsens sammansättning i sin helhet hittar du under länken Distriktstyrelsen, på startsidan. Läs här en allmän text om styrelseuppdraget.

 • Årsmötet väljer också föreningens valberedning. Den är skiljd från styrelsen och arbetar bara på uppdrag åt årsmötet. I vår förening försöker vi ha ca 5 personer i valberedningen. Läs här en allmän text om valberedningen.

 • Årsmötet utser föreningens revisorer. Även de är oberoende av styrelsen. De ska kontrollera både hur ekonomin sköts och hur styrelsen fullföljer sina uppdrag. Vår internrevisor väljs ur våra egna led, men våra pengar kontrolleras av en auktoriserad revisor. Läs här en allmän text om revisorerna.

 • Vår förening har också ett beredningsutskott. Det är styrelsen som föreslår och Årsmötet som beslutar om det. Beredningsutskottet ska hjälpa styrelsen med vissa spörjsmål och ta fram underlag för att förenkla beslutsgången.

Styrdokument

För att styra vårt arbete på ett riktigt sätt har vi ett antal styrdokument. Det viktigaste är så klart våra Stadgar, läs våra stadgar här!

Ett annat viktigt styrdokument, är vår organisationsplan. Läs organisationsplanen från 2013 här!

Andra dokument

Det finns andra dokument som du också kan fördjupa dig i:

Att ledsaga synskadade

Mötesteknik

Styrelsekurs

Styrelsens övergripande uppgifter

 1. Riksförbundet

  Den svenska synskaderörelsen

 2. Lokalföreningar

  SRF Skåne består av 9 fantastiska lokalföreningar som för många medlemmar är den främsta kontakten med SRF. Här kan ni läsa lokalföreni…

 3. Skånska Blindförbundet

  Den 21 maj 1923 träffades 14 blinda i Eslöv, de flesta hantverkare, för att dryfta frågan om bildandet av en förening.