Bild på Skåne med SRF Norra Skånes upptagningsområde marketat i vitt

SRF Norra Skåne

SRF Norra Skåne, som tidigare hette SRF Hässleholm-Perstorp-Örkelljunga tillsammans med SRF Osby

Historik

Hässleholms kretsen bildades 12 april 1969. Sune Olsson blev kretsens första ordförande.

1977 byter kretsen namn till Synskadades förening i Hässleholm. Efter 15 år som ordförande, lämnar Sune Olsson över ordförandeskapet till Stig Soneson.

1987 avlider ordförande Stig Soneson och vice ordförande Ingvar Persson tar över ordförandeklubban, som han behåller till årsmötet 1989 då Lars Jönsson övertar den.

1988 byter föreningen namn till SRF Hässleholm-Perstorp-Örkelljunga.

1991 tar Roland Myrbäck över ordförandeklubban, som han har fram till 1999 då Arne Johansson valdes som ny ordförande. 

2010 tillträder den första kvinnan som ordförande, Anna-Lena Päkkilä, som till dags datum haft posten i drygt 7 år.

Föreningen har haft tre föreningslokaler, där den mesta verksamheten har ägt rum som till exempel medlemsmöten, styrelsesamanträden, kurser, såsom landskapscirklar med resa till det aktuella landskapet, punktskrift, vardagstips för synskadade, styrelsekurser, matlagning och terapiverksamhet. Vi har även anordnat kultur och teaterbesök.

På senare tid har vi haft en bokcirkel och Polar Print, Iris Hjälpmedel samt andra har besökt oss.

Föreningen har även arbetat med intressepolitiska frågor såsom färdtjänst och tillgänglighet.

Vi har en representant i KTR, Kommunala tillgänglighets-rådet, där vi tar upp aktuella frågor som syninstruktör och tillgänglighet på gator och torg.

Många medlemmar har lagt ner ett stort arbete i föreningen, ingen nämnd och ingen glömd.

Framtiden

Styrelsen har beslutat att starta både Facebook och en hemsida för att försöka nå yngre synskadade.

Vi fortsätter naturligtvis arbetet med frågorna som nämns tidigare. Vi ger även ut en informationsbroschyr som skickas till flera Synenheter och läggs ut på andra platser.