Bild på skåne med SRF Sydöstra Skånes upptagningsområde markerat med vitt

SRF Sydöstra Skåne

SRF Sydöstra Skåne

Av Johnny Ekström, sekreterare

 

SRF Sydöstra Skåne, som bildades 1977 under namnet ”Synskadades förening i Sydöstra Skåne” och som 1988 antog namnet SRF Sydöstra Skåne, är en partipolitiskt oberoende intresseorganisation för synskadade personer i kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad. Föreningen är en del av Synskadades Riksförbund (SRF) och är som lokalförening ansluten till SRF Skåne.

 

Dess uppgift är att:

  • inom sitt område organisera synskadade och bereda medlemmarna tillfälle att överlägga i gemensamma angelägenheter.
  • Tillvarata synskadades gemensamma intressen och att verka för att synskadade får med övriga medborgare likvärdiga levnadsförhållanden.
  • Bedriva verksamhet som stimulerar synskadade till ett aktivt och meningsfullt liv.

 

Som många andra föreningar inom SRF jobbar vi på att få fler medlemmar och att se till att få med alla åldersgrupper i föreningens möten och sammankomster.

 

 

Därför försöker vi arrangera olika aktiviteter som kan vara intressanta och utvecklande för våra medlemmar.

 

Vi står inför ett svårt, men inspirerande arbete att få med fler medlemmar i yrkesverksam ålder. Medelåldern i många lokalföreningar tenderar att bli högre och högre, vilket är oroande för lokalföreningarnas överlevnad.

 

I SRF Sydöstra ser vi dock ljust på framtiden. Under 2019 hade vi 75 synskadade medlemmar och 17 stödjande. Planeringen inför årets aktiviteter ser spännande och intressant ut.