Bild på skåne med SRF Sydöstra Skånes upptagningsområde markerat med vitt

SRF Sydöstra Skåne

SRF Sydöstra Skåne

Vi arrangerar olika aktiviteter som kan vara intressanta och utvecklande för våra medlemmar.

Aktuellt 2023 är
● Utedag vid Snogeholmssjön
● Helgtur till Bornholm
● Cykla dressin Tomelilla - Fyledalen
● Guidning "Ernst-Hugo Järegårds Ystad"

Datum och mer information kommer här, men mejla gärna
mariaboelsamuelsson@gmail.com vid frågor/intresse.

Vår förenings uppgift är att:
● Inom vårt område organisera synskadade och bereda medlemmar tillfälle att
överlägga i gemensamma angelägenheter.
● Tillvarata synskadades gemensamma intressen och verka för att synskadade får
med övriga medborgare likvärdiga levnadsförhållanden.
● Bedriva verksamhet som stimulerar synskadade till ett aktivt och meningsfullt liv.

Styrelsen 2023
Johnny Ekström - ordförande
Eva Oster - vice ordförande
Eva Setréus - sekreterare och möteskassör
Lars Persson och Maria Samuelsson - ledamöter

Bakgrund till föreningen
SRF Sydöstra Skåne bildades 1977 under namnet ”Synskadades förening i Sydöstra Skåne” och antog 1988 namnet SRF Sydöstra Skåne. Vi är en partipolitiskt oberoende intresseorganisation för synskadade personer i kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad. Föreningen är en del av Synskadades Riksförbund (SRF) och är som lokalförening ansluten till SRF Skåne.

Medlemmarna
Som många andra föreningar inom SRF vill vi få fler medlemmar då det är de/du som är föreningen. Vi önskar att att alla åldersgrupper hittar till föreningens möten och sammankomster. Vi önskar fler medlemmar i yrkesverksam ålder. Medelåldern i många lokalföreningar tenderar att bli högre och högre, vilket är oroande för lokalföreningarnas överlevnad. I SRF Sydöstra ser vi ändå ljust på framtiden. Under 2022 hade vi 55 synskadade medlemmar och 19 stödjande.

Som medlem får du en del förmåner
https://www.srf.nu/engagera-dig/bli-medlem-old/medlemsformaner/

Bli medlem genom att fylla i https://www.srf.nu/engagera-dig/bli-medlem/ eller kontakta vårt förbundskansli på medlemsservice@srf.nu eller 08-39 91 20.

Länk till Facebook

Välkommen med oss hälsar
Styrelsen för SRF Sydöstra Skåne