Bild på Skåne med SRF Trelleborg med omnejds upptagningsområde markerat med vitt

SRF Trelleborg med omnejd

Föreningen bildades 1972 under namnet Trelleborgskretsen Klubb Syd, men ombildades 1987 till Synskadades Förening SRF Trelleborg med omnejd.

Vår lokalförening är en del av Synskadades Riksförbund och är ansluten till Synskadades Riksförbund Skåne. Den omfattar Trelleborgs kommun och Vellinges kommun. Avslutande delen av föreningens namn, ”med omnejd”, kom till innan Vellinge kommun slogs ihop med flera mindre kommundelar som Skanör, Falsterbo och Räng med flera.

Trelleborgaren Kjell-Åke Nilsson jobbade som PR person på Trelleborgs Gummifabrik. Denne driftige man drabbades av nersatt syn pga. diabetes på tidigt 80-tal och engagerade sig i föreningen. Han tog sig an ordförandeklubban 1983 och byggde upp föreningen till en aktiv och välmående förening.

Ekonomin var god, bland annat via bidrag från kommunen och de så kallade Vännerna. Det fanns då ett stort kontaktnät med Lions, Odd Fellows, Rotary, Siriusorden med flera. Denna lyckliga tid tog tyvärr slut och medlemstalet började dala. Bidragen blev färre, Den omtyckta lokalen på Klörupsvägen byttes ut mot en mindre på Strandgatan. Föreningsstödet upphörde och resurserna krympte.

Under 2012 uppstod kaos i föreningen och medlemsantalet dog bokstavligen bort. Ekonomin började bli dålig och lokalen för dyr. Kvar fanns en mindre summa pengar och enbart 9 medlemmar.

Nystarten

Det har gått fem år sedan SRF Skåne uppdrog åt dåvarande styrelsemedlemmen Sten Nilsson att försöka skaka liv i den insomnade lokalföreningen Synskadades förening Trelleborg med omnejd. Upplivningsförsöket gick så bra att föreningen har fortsatt andas utan fler räddningsåtgärder. 

I år 2020, firar vi således fem år i den nya kostymen. De fem åren har flutit på och vi har lyckats ansöka om medel från ett antal stiftelser. De bidragen som kommit oss till del har täckt den verksamhet vi genomfört och dessutom lämnat en blygsam vinst gentemot året före. Detta har inneburit att vi kunnat genomföra planerade aktiviteter på ett mycket tillfredställande sätt för våra medlemmar.

Vårt fokus

Under många år stod föreningens stolar tomma på SRF Skånes års- och representantskapsmöten. De senaste åren har vi emellertid varit närvarande! Föreningen består idag av 42 betalande medlemmar. Mestadels är det äldre personer utan egentlig förankring i synskadevärlden och SRF, även om man passivt betalt en medlemsavgift under flera år. Vårt fokus ligger därför uteslutande på den sociala verksamheten.

Vi har lyckats ordna uppskattade aktiviteter under årens flesta månader. Ofta är tillströmningen till våra olika event god, och syftet är lite guldkant på tillvaron.

Intressepolitik

Med det ovan sagda, utesluter inte det att vi deltagit i Trelleborgs kommuns tillgänglighetskommitté. Tyvärr har denna kommitté med åren urvattnats och idag handlar möten mer om allmän hållbarhet istället för konkreta tillgänglighetsfrågor.

Vi har synts i den lokala tidningen, Trelleborgs Allehanda. Vi har en talangfull musiker och en framgångsrik Goalball-spelare i våra led som dyker upp då och då. Vi har också, tillsammans med kommunens kulturnämnd, fått ett antal sommarföreställningar på Lilla Beddinge teater syntolkade och i samband med dem har tidningen rapporterat.

Trelleborgs kommun är tyvärr en av de kommuner som förlorat syn- och hörselkonsulenten. Det skedde för ett par år sedan och trots höga protestrop både inom tillgänglighetskommittén och i ett antal inslag i lokaltidningen lyckades vi inte övertala kommunen om tjänstens betydelse.

I Trelleborg finns också en förening som heter ”Gamla Trelleborg”. De ger årligen ut en årsbok och tillsammans med dem har vi fått till stånd en inläsning av deras årsböcker för 2018 och 2019. Just nu väntar vi på årets upplaga och inväntar en eventuell textversion av tidigare böcker. Men det är ett gediget arbete som kräver både tid och mannakraft.

Signerat: Lars Billgren