Riksförbundet

Den svenska synskaderörelsen

Synskadades Riksförbund, SRF, bedriver verksamhet med erfarenhetsutbyte, social gemenskap och kursverksamhet. Vi arbetar också för att tillvarata synskadades rättigheter och arbetar för att synskadade ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.

 

SRF är en demokratisk organisation där synskadade själva har det avgörande inflytandet. Vi bildades år 1889, då under namnet De Blindas Förening. Från början var det en riksförening, men numera består SRF av distrikt, lokalföreningar och branschföreningar.

 

I Sverige finns 23 distrikt som täcker hela landet. I dagsläget finns omkring 125 lokalföreningar. Deras verksamhetsområde är en eller flera kommuner. I områden där ingen lokalförening finns har distriktet ansvar för verksamheten.

 

Elva branschföreningar är anslutna till SRF. De är riksföreningar där synskadade slutit sig samman då man har ett gemensamt intresse. Det kan handla om olika ögonsjukdomar, språkgemenskap eller ett fritidsintresse.

 

På 1950-talet grundades Synskadades Stiftelse. Det är en stiftelse som bidrar till verksamhet för synskadade. Styrelsen består av nio ledamöter varav sju utses av Synskadades Riksförbund och de två övriga av stiftelsen själv.

 

Synskadades Stiftelse har ett helägt bolag som heter Iris Förvaltning AB. Iris Förvaltning äger fastigheter i det område i Enskede där vårt riksförbund har sitt kansli. Iris Förvaltning äger också synskaderörelsens egen konferens- och rekreationsanläggning, Almåsa havshotell i Västerhaninge.

 

Iris Förvaltning säljer också redovisningstjänster samt kurser och föreläsningar inom området synkunskap.

Länk till Synskadades Riksförbund