Hur ser framtiden ut?

Även om mycket positivt har hänt för synskadade i Skåne, återstår det mycket innan vi nått målet och full delaktighet och jämlikhet.

Som bland annat formulerades av riksdagen 1981. De senaste åren har vårt arbete mer och mer gått ut på att försvara det vi har, än att försöka förbättra situationen för synskadade.