Lokalföreningar, distrikt och kansli

Medlemsantalet ökade och under 60-talet började man diskutera möjligheten av kretsverksamhet som arbetade närmare medlemmarna och som gjorde möjligt att träffas oftare och med kortare avstånd.

Dessa kretsar omfattade i regel en eller ett par kommuner. Dessa kretsar blev föregångarna till våra dagars lokalföreningar och bedrev redan från början en bred verksamhet, både på det socialmedlemsvårdande och det intressepolitiska området.

Distrikten

Under 70-talet tog man åter upp frågan om organisationsuppbyggnaden. Man kom fram till att en treplansorganisation var den bästa formen. Riks organisation, länsförbund och lokalföreningar. Detta blev beslutet vid ombudsmötet 1976. Länsförbunden kallas sedan kongressen 2000 för distrikt.

Kansliet

Verksamheten inom Skånes Blindförening hade utvecklats enormt och arbetsbördan för de förtroendevalda hade ökat väsentligt. Främst var det informationen på svartskrift, punktskrift och kassett som hade ökat inom organisationen. Det var därför ganska naturligt att man 1973 beslöt att inrätta ett föreningskontor. Detta kontor förlades till Malmö och i början sköttes kontoret av en person. I dag har verksamheten vuxit ut och flera personer arbetar på kansliet.