Riksorganisationen Unga synskadade

1970-talet blev ett decennium präglat av stora interna förändringar inom blindorganisationen i Sverige, vilket naturligtvis även berörde skåningarna.

Den övre gränsen för medlemskap slopades. Eftersom många drabbas av en synskada i hög ålder, var det naturligt att de flesta medlemmarna i föreningen var äldre människor. Detta gjorde att de yngre kände behov av att bilda en egen krets som kunde tillvarata deras intressen. Denna krets bildades 1972 och blev 1975 Unga Synskadade i Skåne som en del av Riksorganisationen Unga synskadade.