Tillgängliggör din hemsida

Internet kan användas av synskadade, bara sidorna är tillgängliga. All information som tidigare var svår att nå kan man utan vidare ta del av idag.

Vi kan kommunicera med omvärlden precis som alla andra. För att vi ska kunna ta del av så mycket som möjligt på en hemsida bör man tänka på en del saker som:

Länknamn

Ge alla länkar informativa namn. Ibland är länken en bild och behöver då en alternativtext. Döp inte Länkar till "läs mer", utan ge dem ordentliga namn.

Alternativtext

Skriv alltid en alternativtext till varje bild. Varje bild kan ge information och det är roligt att veta vilka bilder som finns på sidan. Beskriv vad bilden föreställer i alternativtexten. Den text som ligger i en bild ska även ha en alternativtext.

Kartor

Om du använder klickbara kartor (image maps) ska varje klickbart område ha en Alternativ-text. Använd klientklickbara kartor (user maps) och inte serverkartor (server-side image maps).

Tabeller

Många använder tabeller för att ge sidan layout. Ange kolumnrubriker med <th>. Om till exempel informationen är tänkt att läsas radvis, till exempel prislistor, skall tabellen kodas in radvis och inte spaltvis. Om du använder tabeller för att presentera text som skall tolkas spaltvis skall däremot tabellen kodas spaltvis, det vill säga en tabellrad med ett element för varje spalt, och inte rad för rad.

Ramar

Istället för tabeller använder allt fler ramar (frames). Det är viktigt att dessa har namn som talar om vad de innehåller, till exempel "innehåll" eller "infotext", inte "botten" och "top". Använd helst bara ramar på förstasidan. Hierarkier av ramar kan bli oöverskådliga och man missar lätt information.

Låt innehållet i taggen vara något meningsfullt som länkar till de dokument som utgör ramarnas innehåll. Skriv inte att man bör uppdatera sin browser.

Javascript

Det blir allt vanligare att formulär och andra detaljer på hemsidorna görs med hjälp av så kallade "Javascript". Tänk på att om du använder Javascript ska sidan gå att använda även utan stöd för Javascript. Detta gör sidorna tillgängliga för dem som använder webbläsare som inte klarar Javascript, men är också bra för dem som av säkerhetsskäl väljer att slå av denna funktion. Detta gäller även vid användning av VBscripts och liknande. Använd <noscript> för att göra ett alternativ eller ännu hellre CGI.

Tydligt och enkelt

Det bästa är om man själv kan välja färger och teckenstorlek, om man använder stilmallar blir detta möjligt. En enkel och tydlig sida uppskattas inte bara av synskadade utan många tycker det är lättare att ta del av informationen på sidan.