Tidningar på punkt

Förändrat tidningsutbud i punktskrift

Som vi tidigare meddelat i Vi punktskriftsläsare gör vi en översyn av MTM:s tidnings- och tidskriftsutbud i punktskrift, dels för att vi har fått in önskemål om nya tidningar, dels för att vårt utbud ska kännas relevant och intressant för dig som läsare.

Detta kommer framöver att innebära ett delvis förändrat tidningsutbud.

Här nedan listar vi både de tidningar och tidskrifter vi erbjuder i punktskrift i nuläget samt de nya tidningar/tidskrifter som vi fått in önskemål på.

Är du intresserad av att påbörja en ny prenumeration? Hör av dig till Punktskrifts- och prenumerationsservice per mejl eller telefon. 

Telefon: 040 653 27 20

E-post: punktskrift@mtm.se

Obs! Det krävs minst fem prenumeranter för att vi ska kunna starta en ny tidning eller tidskrift i punktskrift.

En prenumeration kostar 100 kronor per tidning och år, men är gratis för barn och ungdomar upp till 18 år.

Under 2022 kommer vi dessutom att på försök erbjuda två tidskrifter, Fronesis och Lyrikvännen, via Legimus, som punktskriftsbok det vill säga som envägslån.