Texten Kongress 2021 med svarta bokstäver och en horisontell flerfärgad pricklinje emellan.

Synskadades Riksförbunds Kongress

Under tiden 17-20 juni 2021 genomförde Synskadades Riksförbund den kongress som skulle skett 2020. Kongressen genomfördes digitalt vilket fungerade ganska bra.

Förutom att anta ny stadgar, långtidsbudget och riktlinjer  för de närmaste tre åren gjordes en hel del val av bland annat ny förbundsstyrelse, verksamhetsrevisorer och valberedning.

Då Håkan Thomsson suttit tre kongressperioder kunde han inte väljas om. Det fanns tre kandidater till ordförandeposten, Alireza G. Alipour, Göteborg, Niklas Mattsson, Kungsbacka och Victoria Öjefors-Quinn, Visby. Efter två omröstningar valdes Niklas Mattson till Synskadades Riksförbunds ordförande. Till förste vice ordförande valdes Tiina Nummi-Södergren, Stockholm. som tidigare varit förbundsordförande, och till andre vice ordförande valdes Allireza G. Alipour.

De övriga tio ledamöterna i förbundsstyrelsen blev:

Dan Andersson, Linus Forsberg, Per Karlström, Sam Motazedi, Jenny Näslund, Maria Sjötång, Anita Svenningsson, Maria Thorstensson (ordförande i Synskadades Riksförbund Skåne), Leif

Westerlind, Annika Östling.

Till ny valberedning valdes: Håkan Thomsson, sammankallande

Per Arne Andersson, Karin Hjalmarson, Jenny-Ann Karlsson, Kevin Kjelldahl, Kicki Lundmark, Laoko Sardar Abdulla

 

Kongressen hann inte med allt så lördag den 4 september en hålls en extra kongress där man ska behandla övriga motioner, jämställdhetsprogram och om SRF ska syssla med affärsverksamhet.