Världen

Här kan du läsa om arbetet med synskadade världen över.

EBU's Hemsida

WBU's Hemsida

  1. European Blind Union