Verksamhet

I dessa nämnder och utskott har SRF Skåne representanter.

Region Skånes funktionshinderråd

ordinarie: Henrik Eldh och Per Arne Andersson
ersättare: Bo Lang och Hans Ohlin  

Psykiatri- habilitering- och hjälpmedelsnämnden

ordinarie: Henrik Eldh 

Region Skånes bidragsgrupp

ordinarie: Anders Mårdell
ersättare: Per Arne Andersson