Verksamhet

I dessa nämnder och utskott har SRF Skåne representanter.

Region Skånes funktionshinderråd

ordinarie: Henrik Eldh och -
ersättare: Hans Ohlin och Gisela Caesar

Psykiatri- habilitering- och hjälpmedelsnämnden

ordinarie: Henrik Eldh och Maj-Britt Ryman

Region Skånes bidragsgrupp

ordinarie: Anders Mårdell
ersättare: -

 

  1. Region Skåne