Skola till arbete

Nu startar vi Arvsfondsprojektet SKOLA TILL ARBETE. SRF Skåne har fått pengar från Arvsfonden för ett treårigt projekt för att förbättra unga personers med synnedsättning chanser att få arbete efter att de slutat skolan. Projektet syftar till att genom diskussioner med ungdomar med synnedsättning och professionella inom området ta fram Internetbaserade verktyg som ska kunna vägleda både ungdomar själva och professionella för att underlätta övergången från skola till arbete.

Verktygen ska ge ökade möjligheter att hitta bra jobb för ungdomar med synnedsättning och göra det möjligt för dem att få sådana jobb. Verktygen ska vända sig till ungdomarna själva respektive berörd personal, d.v.s. de ska vara utformade efter respektive målgrupps behov.

Projektet genomförs i samarbete med US Syd, SRF Riks och Iris Hadar och kommer bygga främst på ungdomars egna erfarenheter av att gå vidare ut i arbetslivet efter skolan. Vi ska bilda grupper av ungdomar som kommit in i vuxenlivet och fått arbete och de som ännu inte fått arbete. Vi ska också vägleda ungdomar som just slutar skolan och följa deras olika vägar mot arbete.

Genom unga som har arbete identifieras framgångsfaktorer och vägen som ledde till arbete. Genom dem som ännu inte har arbete analyseras orsakerna till arbetslöshet och vi försöker identifiera hur vi kan komma vidare. Projektet ska också analysera och utvärdera insatser som gjorts och görs från samhället för att stödja ungdomars etablering på arbetsmarknaden.

Resultatet av projektet ska bli att de olika verktyg som vi tar fram kan användas av alla som på olika sätt arbetar med ungdomar med synnedsättning, och att ge den kunskap som behövs för att ungdomarna ska få bra arbeten. Ett av verktygen ska vända sig direkt till ungdomar, och ge dem bra på fötterna i deras ansträngningar att etablera sig på arbetsmarknaden.

Vi startar den 1 mars och vänder oss främst till ungdomar inom US Syds geografiska område, men alla som känner att de har viktiga erfarenheter att dela med sig av är välkomna att höra av sig till vår projektledare Anna Jacobsson. Ni kan maila Anna på anna.balte@srfskane.se eller ringa på 073-518 20 33.

Vi kommer under projektets gång dela med oss av hur arbete framskrider och tar gärna emot synpunkter om vad vi borde göra..

NU KÖR VI.

Maria Thorstensson, ordförande SRF Skåne