Bli medlem

Ring till vårt kansli på telefonnr. 0511-34 79 70 så får du hjälp med att bli ny medlem.

Du kan även ladda ner blankett i pdf-format och fylla i och skicka in till oss på adress: SRF skaraborg Skaraborgsgatan 34 D 53230 Skara

Du kan även kontakta din lokalförening
eller 
Synskadades Riksförbund i Enskede genom att klicka på denna länk där du själv kan fylla i en ansökan på nätetför medlemskap.