SRF Skaraborg Representantskaps höstmöte

Aktiviteten har passerats

SRF Skaraborg

Inbjuder alla medlemmar till SRF Skaraborgs representantskaps höstmöte!
 
Lördagen den 19 oktober 2019 på kansliet i Skara.

Kl.09.15 startar vi med kaffe och fralla.

Höstmötesförhandlingarna kl.9.45 - ca 12.15.

Efter mötet kan den som vill följa med och äta lunch på Rocco, var och en betalar själva.

En ledsagare per synskadad deltagare får medfölja.

Kostnaden för representantskapsmöte och resor täcks av SRF Skaraborg.

Reseersättning betalas genom att du får ett frankerat kuvert och reseersättningsblankett, som du sänder in tillsammans med dina kvitton till kansliet.

Alla anmäler sig direkt till kansliet tel. 0511- 34 79 70 e-post: skaraborg@srf.nu
Senast fredag 11 oktober 2019.

Adress: Skaraborgsgatan 34 D

Hjärtligt Välkomna!
Styrelsen SRF Skaraborg