Claes Johansson och Kjell Karlsson

Om oss

Synskadades Riksförbund Skaraborg arbetar för att förbättra villkoren för personer med synnedsättning. Information och ansökan om reshjälpskortet (ledsagarkortet) Information om hur vi behandlar era personuppgifter enligt GDPR - Integritetspolicy - hantering av personuppgifter.

Agendan 2020


Information och ansökan om reshjälpskortet (ledsagarkortet)
Tryck här för mer information. Synskadades Riksförbund Skaraborg arbetar för att förbättra villkoren för personer med synnedsättning.

Som medlem hos oss kan du delta i en mängd olika aktiviteter. Du blir också en del i ett gäng där vi delar erfarenheter och upplevelser. Gemenskap och omtanke är viktiga hos oss.

Information om nummeruplysning

Ni som är inskrivna på syncentralen har rätt till gratis nummerupplysning. Från mars månad har nummerupplysningen övergått i Eniros regi.
Man ringer fortfarande 118 400, men om man vill anmäla sig till tjänsten ska man numera ringa ett annat nummer, nämligen tel 020-36 46 56.

  1. Kontakt

  2. Förtroendeuppdrag

  3. Lokalföreningar

  4. SRF Skaraborg

    I över hundra år har vi som är synskadade och bor i Sverige haft vår egen organisation. Här i Skaraborg har vi funnits sedan 1920-talet…

  5. Stiftelser och fonder

  6. Ansökningsblaketter

  7. Övrigt-kurser m.m.