Förtroendeuppdrag

SRF Skaraborg 2020
Styrelsen
Anita Andersson Ordförande
Claes-Göran Johansson Vice Ordförande
Kjell Karlsson Sekreterare
Helena Melin Vice Sekreterare
Kristina Adolfsson Ledamot
Gunilla Johansson Ledamot
Lennart Häger Ledamot

AU

Anita Andersson
Claes-Göran Johansson
Kjell Karlsson

Arbetsledare och vice arbetsledare SRF Skaraborg
Anita Andersson Arbetsledare
Claes-Göran Johansson Vice arbetsledare

Firmatecknare
Anita Andersson
Claes-Göran Johansson
Kjell Karlsson

Kontodisponering
Anita Andersson
Claes-Göran Johansson
Kjell Karlsson
Anna-Lena Thomsson

Attesträtt
Anita Andersson
Claes-Göran Johansson
Kjell Karlsson
Britt Artursson
Liselotte Eriksson
Johnny Augustine

Attesträtt ledsagarservice
Britt Artursson
Helena Melin
Johnny Augustine

Föreningsrevisor
Berit Jildenhed
Marianne Jansson ersättare

Auktoriserad revisor
Lilian Håkansson Göteborg
Ann-Louise Rosenkvist Göteborg ersättare.

Valberedning
Sören Jansson sammankallande
Bo Nilsson Vara Essunga
Ingela Olsson Mariestad
Ing-Britt Johansson ersättare

Rekreation & Fritid
Lennart Häger sammankallande
Anders Josby
Sven-Olof Blidberg

Kultur & Nöje
Viveka Rapp sammankallande
Claes-Göran Johansson
Maria Andersson
Ulf Leijon
Inger Wahlqvist

Representera SRF Skaraborg i Synskadades Vänner Skaraborgs styrelse
Claes-Göran Johansson ordinarie
Kristina Adolfsson ersättare

Brukarråd syncentralen Skövde
Claes-Göran Johansson
Britt Artursson
Kjell Karlsson

Brukarråd syncentralen regionalt
Britt Artursson
Claes-Göran Johansson

Poppis
Britt Artursson
Gudrun Hallberg

SRF Skaraborgs Stiftelse
Steve Karlsson ordförande
Claes-Göran Johansson ledamot på 2 år
Anita Andersson har 1 år kvar som ledamot

Funktionsrätt Skaraborg
Ordförande grupp
Britt Artursson

Trafikgruppen
Britt Artursson
Kristina Adolfsson

Samgruppen
Britt Artursson
Lennart Häger

Skolgrupp
Kristina Adolfsson

Vård och utvecklingsgrupp
Britt Artursson

Funktionssätt Skaraborg styrelse
Anita Andersson
Claes-Göran Johansson

Beredningsutskott
Britt Artursson sammankallande
Helena Melin
Anders Josby

Ledarhundsgruppen
Sören Jansson sammankallande
Berit Jildenhed
Kristina Adolfsson

Talbok-tidskriftkommitté
Britt Artursson sammankallande
Gunilla Johansson

Kontaktombud NPF
Ingela Olsson

Ombud kongress
Anita Andersson
Claes-Göran Johansson
Kjell Karlsson
ersättare ombud
Kristina Adolfsson
Ingela Olsson
Sören Jansson

Organisationsrådet
distriktets ordförande
ersättare vice ordföranden

----------------------------------

Reservation för fel
Sekreterare Kjell Karlsson
2020-04-28