Förtroendeuppdrag

Styrelsen SRF Skaraborg
Anita Andersson Ordförande (AU)
Claes-Göran Johansson vice ordförande (AU)
Kjell Karlsson Sekreterare (AU)
Helena Melin Vice sekreterare
Kristina Adolfsson
Maria Andersson
Lennart Häger

Ledsagarservice
Britt Artursson
Helena Melin
Gunilla Johansson
Minst 2 i förening

Ledamöter till Rekreation & Fritid
Maria Andersson
Lennart Häger

Ledamot till Kultur & Nöje
Claes-Göran Johansson

Synskadades Vänner Skaraborgs styrelse
Claes-Göran Johansson
Kristina Adolfsson ersättare

Brukarråd Syncentralen Skövde
Maria Andersson
Claes-Göran Johansson
Britt Artursson
Kjell Karlsson ersättare

Brukarråd Synverksamheten Regionalt.
Claes-Göran Johansson
Britt Artursson

Poppis
Britt Artursson
Gudrun Hallberg

Ersättare till Organisationsrådet gäller till årsmötet 2020.
Britt Artursson

-- Funktionsrätt Skaraborg --
2 Ombud till årsmöte 23 maj
Anita Andersson
Maria Andersson

Ombud Funktionsrätt Skaraborgs Ordförandegrupp
Anita Andersson
Claes-Göran Johansson ersättare

Ombud till Funktionsrätt Skaraborg Trafikgruppen
Britt Artursson
Kristina Adolfsson

Ombud till Funktionsrätt Skaraborgs SAM-gruppen
Lennart Häger
Britt Artursson

Ombud Funktionssätt Skaraborgs Skolgrupp
Kristina Adolfsson
Britt Artursson

Funktionsrätt Skaraborg Vård och Utvecklingsgrupp
Britt Artursson

Nominering Funktionsrätt Skaraborg styrelse
Anita Andersson
Claes-Göran Johansson

Valberedning
Sören Jansson sammankallande
Bo Nilsson
Ingela Olsson
Ing-Britt Johansson ersättare

Föreningsrevisor
Marianne Jansson
Berit Jildenhed

Auktoriserad revisor
Lillian Håkansson
Ann-Louise Rosenqvist

Organisationsrådet
Anita Andersson
Claes-Göran Johansson ersättare

Beredningutskott
Britt Artursson sammankallande
Helena Melin
Anders Josby

Talbok tidskriftkommitte
Britt Artursson sammankallande
Berit Jildenhed

Rekreation & Fritid
Bernt Bragnå sammankallande
Gunvor Olsson
Ingela Olsson
Robert Johansson
Lena Leimalm
Ing-Britt Johansson

Kultur & Nöje
Viveka Rapp
Ulf Leijon
Maria Andersson
Inger Walhqvist

Synskades stiftelse
Steve Karlsson
Anita Andersson
Claes-Göran Johansson

Reservation för eventuella fel
Kjell Karlsson Sekreterare SRF Skaraborg