Fristad Folkhögskola

Fristads Folkhögskola i Borås bedriver anpassade kurser för synskadade personer. Vi vänder oss till dig som har en diagnostiserad synnedsättning och är registrerad som patient på syncentralen.

Synkurser och samverkan med Fristads Folkhögskola.

Fristads Folkhögskola i Borås bedriver anpassade kurser för synskadade personer. Vi vänder oss till dig som har en diagnostiserad synnedsättning och är registrerad som patient på syncentralen.

Baskurserna är indelade i tre steg, introduktionskurs del 1 en vecka, introduktionskurs del 2 två veckor och introduktionskurs del 3 två veckor. Under dessa sammanlagt 5 veckor över en längre tid får du lära och träna dig på bl. a. ögats anatomi, läsa med anpassat hjälpmedel, orientering och förflyttning, adl med hushållsarbete, sinnesträning, samhällsservice och friskvård.

Dessutom finns det specialkurser i IT-användning, punktskrift, prova på ledarhund, fördjupad adl-träning, fördjupad orientering/förflyttning, temakurser och skrivarkurs för att utveckla ditt skrivande.

I begreppet IT-användning ingår grundkunskaper i datoranvändning med tal och förstorande program samt grundkunskaper i att använda iPhone och Ipad.

Tillsammans med SRF-föreningar eller medlemsgrupper kan vi utforma samverkanskurser eller konferenser efter önskat innehåll som passar med skolans krav på folkbildning. Ring oss för mer information!

SRF-föreningar är också välkomna att boka in ett studiebesök så kan vi presentera skolan och kursverksamheten.

Kurserna är mycket uppskattade av deltagarna, som alltid gör en utvärdering direkt efter kursslut. Nu breddar vi vårt rekryteringsområde till flera aktörer för att öka tillgängligheten till kurserna. Det innebär att du kan anmäla ditt intresse genom ögonkliniken, syninstruktören, syncentralen eller ringa oss direkt.

Vi hoppas att vårt kursutbud och möjlighet till samverkan skall kännas lockande för dig!

Målsättningen är att synskadade skall öka sina möjligheter till delaktighet och samvaro i samhället samt även kunna fördjupa sig i egna intressen.

Länk till kursutbudet. 

https://www.fristads.fhsk.se/kurser/synkurser/

Länk om Fristads Folkhögskola.

www.fristads.fhsk.se

Varmt välkommen till Fristad! Kontakta oss gärna med dina frågor! Synteamet.

Anette Rosin, Mikael Magnusson, Tarja Mokko, Anders Josby och Paula Andersson Telefon synexpeditionen: 033-26 68 70.

Mail: mikael.magnusson@vgregion.se  anders.josby@vgregion.se  paula.t.andersson@vgregion.se