Agenda 2020

 Agenda för SRF Skaraborg 2020

Jan

18 jan     Revymakarna Skövde                                     Kultur&Nöje
27 jan     Styrelsemöte                                                    Distriktet

Feb

1 feb.      Manusstopp Nr 1 20 SKB Nytt                        Distriktet

7 feb       Bowling Tibro                                                  Rekreation och Fritid

20 feb.    Temakväll                                                         Distriktet

17 feb     Styrelsemöte                                                     Distriktet

21-22 feb Resa till Stockholm ¨Så som i himlen”           Kultur&Nöje

Mars

2 mars Synskadades Stiftelse Skaraborg möte               Distriktet

14 mars Anhörigdag kansliet                                          Distriktet

23 mars Styrelsemöte                                                     Distriktet

26 Mars   Temakväll                                                       Distriktet

29 Mars Teater Falköping ”Man får väl ställa upp”       Kultur&Nöje

April      

3-5 april  Matlagningskurs Fristad                                  Distriktet

25 april  Årsmöte                                                            Distriktet

27 april   Styrelsemöte                                                    Distriktet

Maj        

1 maj      Manusstopp Nr 2 20 SKB Nytt                       Distriktet

16 maj    Funkis                                                              Distriktet

18 maj    Styrelemöte                                                     Distriktet

Maj         Testa Golf på Bjertorp                                    Kultur&Nöje

Juni

1 juni      Synskadades Stiftelse Skaraborg möte            Distriktet

6 Juni     Parasport Sommarland                                     Rekreation och Fritid

15 juni    Styrelsemöte                                                    Distriktet

Aug

1 aug.     Manusstopp Nr 3 20 SKB Nytt                       Distriktet

3 -7 aug Bussresa 5 dagar Öland                                    Rekreation och Fritid

Sep       

3 sep.     Temakväll                                                        Distriktet

7 sep      Synskadades Stiftelse Skaraborg möte            Distriktet

25 sep    Allsång på kansliet                                           Kultur&Nöje

Okt

1  okt      Temakväll inför kongressen                            Distriktet

15 okt.    Vita käppens dag                                             Distriktet

17 okt     Mamma Mia Gtb                                             Kultur&Nöje

22-25 okt Kongress Gtg                                                 Distriktet

Nov

1 nov.     Manusstopp Nr 4 20 SKB Nytt                       Distriktet

7 Nov     Höstmöte                                                         Distriktet

14 nov.   Funkis                                                              Distriktet

Nov        planeras spadag                                                Rekreation och Fritid

Dec

7 dec      Synskadades Stiftelse Skaraborg möte          Distriktet

R&F och K&N planerar ytterligare verksamhet för hösten 2020.
Vi betalar en resa per/veckan för träning till Show Down och elektronskytte i Lidköping. Deras tider är måndag och torsdag varje vecka kl.15.00 -18.00. Kontaktperson Dan Nylund 0510-161 64, 072-354 28 21 eller Roger Gustavsson 076- 326 88 82.Show Down,
Vid frågor ring Robert Johansson, 0706-34 52 15.Studiecirklar och poppis planeras fortlöpande under året. Separata inbjudningar skickas ut.

Uppdaterad den 26 nov 2019