Agenda 2021

 Agenda för SRF Skaraborg 2020

Jan

18 jan     Revymakarna Skövde                                                    Kultur & Nöje

27 jan     Styrelsemöte                                                                  Distriktet 

Feb

1 feb.      Manusstopp Nr 1 20 SKB Nytt                                       Distriktet

7 feb       Bowling Tibro                                                                 Rekreation och Fritid

20 feb.    Temakväll                                                                       Distriktet

17 feb     Styrelsemöte                                                                  Distriktet

21–22 feb Resa till Stockholm ¨Så som i himlen”                    Kultur & Nöje

Mars

2 mars Synskadades Stiftelse Skaraborg möte                        Distriktet

14 mars Anhörigdag kansliet inställt                                          Distriktet

23 mars Styrelsemöte                                                                   Distriktet

26 Mars   Temakväll    inställt                                                      Distriktet

29 Mars Teater Falköping ”Man får väl ställa upp”                 Kultur & Nöje

 

April     

3–5 april   Matlagningskurs Fristad inställt                               Distriktet

25 april   Årsmöte                                                                          Distriktet

27 april   Styrelsemöte                                                                  Distriktet

Maj       

1 maj      Manusstopp Nr 2 20 SKB Nytt                                     Distriktet

16 maj    Funkis inställt                                                                  Distriktet

18 maj    Styrelsemöte                                                                  Distriktet

Maj         Testa Golf på Bjertorp inställt                                     Kultur & Nöje

Juni

1 juni      Synskadades Stiftelse Skaraborg möte                      Distriktet

6 juni     Parasport Sommarland inställt                                    Rekreation och Fritid

15 juni    Styrelsemöte                                                                  Distriktet

16 juni   Tematrätt via telefon munskänkarna                         Distriktet

23 juni   Tematräff tele. Frågekryss Claes-Göran Johanson Distriktet

30 juni   Tematräff via telefon Skövde Stadsbibliotek            Distriktet

Juli

7 juli      Tematräff via telefon Hurtigruten                               Distriktet

14 juli    Tematräff via telefon Hurtigruten                               Distriktet

21 juli    Tematräff via telefon Hurtigruten                               Distriktet

28 juli     Tematräff via telefon Göta kanal                                Distriktet

 Aug

 1 aug.     Manusstopp Nr 3 20 SKB Nytt                                     Distriktet

 4 aug      Tematräff via telefon Göta kanal                                Distriktet

 3–7 aug Bussresa 5 dagar Öland    inställt                                Rekreation och Fritid

 11 aug    Tematräff revykungen Runo Sundberg                     Distriktet

 18 aug    Tematräff Tommy Kroon grynkorvens vänner        Distriktet

 25 aug     Tematräff Kjell, Claes-Göran med Quiz                    Distriktet

 Sep

 1 sep      Tematräff via telefon hösttradition                            Kultur & Nöje

 7 sep      Synskadades Stiftelse Skaraborg möte                      Distriktet

 8 sep      Tematräff via telefon inbjuden fågelexpert              Kultur & Nöje

 15 sep    Tematräff via telefon Falbygdens ost                        Rekreation och Fritid

 22 sep   Tematräff via telefon ”Spikentöserna”                      Rekreation och Fritid

 25 sep    Allsång på kansliet inställt                                            Kultur & Nöje

 Okt

 1 okt      Temakväll inför kongressen                                          Distriktet

 7 okt       Bokcirkel starta                                                              Distriktet

 15 okt.    Vita käppens dag                                                           Distriktet

 17 okt     Mamma Mia Göteborg inställt                                  Kultur & Nöje

 22–25 okt Kongress Göteborg framflyttat 2021                          Distriktet

 Nov

 1 nov.     Manusstopp Nr 4 20 SKB Nytt                                     Distriktet

 7 nov     Höstmöte                                                                         Distriktet

 14 nov.   Funkis inställt                                                                Distriktet

 Nov        planeras spadag inställt                                               Rekreation och Fritid

 Dec

 7 dec      Synskadades Stiftelse Skaraborg möte                      Distriktet

 

R&F och K&N planerar ytterligare verksamhet för hösten 2020.
Vi betalar en resa per/veckan för träning till Show Down och elektronskytte i Lidköping. Deras tider är måndag och torsdag varje vecka kl.15.00 -18.00. Kontaktperson Dan Nylund 0510-161 64, 072-354 28 21 eller Roger Gustavsson 076- 326 88 82.Show Down,

Vid frågor ring Robert Johansson, 0706-34 52 15.
Studiecirklar och poppis planeras fortlöpande under året.
Separata inbjudningar skickas ut.
Viktig information:
P.g.a. Coronaviruset är alla fysiska möten inställda tillsvidare