Agenda 2020

 

Agenda för SRF Skaraborg 2020

Jan

18 jan     Revymakarna Skövde                                      K&N
27 jan     Styrelsemöte                                                    D

Feb

1 feb.      Manusstopp Nr 1 20 SKB Nytt                         D

7 feb       Bowling Tibro                                                   R&F

20 feb.    Temakväll                                                          D

17 feb     Styrelsemöte                                                      D

21-22 feb Resa till Stockholm ¨Så som i himlen”            K&N

Mars

2 mars Synskadades Stiftelse Skaraborg möte             

14 mars Anhörigdag kansliet                                          D

23 mars Styrelsemöte                                                     D

26 Mars   Temakväll                                                       D

29 Mars Teater Falköping ”Man får väl ställa upp”       K&N

April      

3-5 april  Matlagningskurs Fristad                                  D

25 april  Årsmöte                                                            D

27 april   Styrelsemöte                                                    D

Maj        

1 maj      Manusstopp Nr 2 20 SKB Nytt                       D

16 maj    Funkis                                                              D

18 maj    Styrelemöte                                                     D

Maj         Testa Golf på Bjertorp                                    K&N

Juni

1 juni      Synskadades Stiftelse Skaraborg möte          

6 Juni     Parasport Sommarland                                     R&F

15 juni    Styrelsemöte                                                    D

Aug

1 aug.     Manusstopp Nr 3 20 SKB Nytt                        D

3 -7 aug Bussresa 5 dagar Öland                                    R&F

Sep       

3 sep.     Temakväll                                                        D

7 sep      Synskadades Stiftelse Skaraborg möte          

25 sep    Allsång på kansliet                                           K&N

Okt

1  okt      Temakväll inför kongressen                            D

15 okt.    Vita käppens dag                                             D

17 okt     Mamma Mia Gtb                                             K&N

22-25 okt Kongress Gtg                                                 D

Nov

1 nov.     Manusstopp Nr 4 20 SKB Nytt                       D

7 Nov     Höstmöte                                                         D

14 nov.   Funkis                                                              D

Nov        planeras spadag                                                R&F

Dec

7 dec      Synskadades Stiftelse Skaraborg möte          

R&F och K&N planerar ytterligare verksamhet för hösten 2020.
Vi betalar en resa per/veckan för träning till Show Down och elektronskytte i Lidköping. Deras tider är måndag och torsdag varje vecka kl.15.00 -18.00. Kontaktperson Dan Nylund 0510-161 64, 072-354 28 21 eller Roger Gustavsson 076- 326 88 82.Show Down,
Vid frågor ring Robert Johansson, 0706-34 52 15.Studiecirklar och poppis planeras fortlöpande under året. Separata inbjudningar skickas ut.

Uppdaterad den 26 nov 2019